Leerkracht - Zorgleerkracht Isebel Decraecker

Hallo, ik ben Isebel en ben sinds enkele jaren de zorgjuf na een lange carrière in het 3de leerjaar. Samen met de leerkrachten probeer ik de kinderen op de best mogelijke manier te ondersteunen.

Via zelfstandig werk, duo- en groepswerk, hoekenwerk, proefjes uitvoeren, in boeken en kranten neuzen, werken met de computer, … vliegen we er met z’n allen elke dag in om al onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

En talenten zitten niet alleen in ons hoofd.

Voordragen, toneelspelen, muziek maken, dansen, zingen, turnen, sporten, knutselen, feesten, … zijn activiteiten die naast Nederlands, wiskunde en W.O. vaak aan bod komen.