Geschiedenis

Freinetschool GO! De Mijlpaal werd opgestart op 01/09/2006 met 48 leerlingen.
Toen was de school gelegen aan  de Ambiorixstraat 51 in Tongeren.
Het schoolterrein was - in vergelijking met de huidige locatie -  klein en bestond grotendeels uit verhardingen. Van bij de start koos het team en de ouders voor bewuste inspanningen ten voordele van het milieu. Deze werden ook opgenomen in het schoolreglement en het schoolwerkplan van "De Mijlpaal" Zo gebruiken we enkel brooddozen en herbruikbare drinkbussen of -flessen; geen aluminiumfolie, brik, blik, plastic; afvalsortering; recyclagepapier; …

Door het snel stijgende aantal leerlingen werd de Locatie aan de Ambiorixstraat al snel te klein en de school verhuisde in 2008 naar zijn huidige plek aan de Koninksemsteenweg 174,  Tongeren. Het leerlingenaantal schommelde sindsdien tussen de 170 en 190.
De Mijlpaal wordt nu gekenmerkt door een zeer ruim schooldomein, grotendeels bestaande uit gras, verhardingen en hagen. De inspanningen t.v.v. het milieu, werden en worden steeds verder uitgebreid;  ecologisch verantwoorde poetsproducten; het niet-gebruiken van pesticiden op het schoolterrein; kippen op school; moestuin; takkenwal; wilgenvlechtwerk; busvervoer naar zwembad i.p.v. auto’s; nieuwe energiezuinige verwarmingsketel; waterkraantjes met automatische stop; … 

Het huidige schooldomein evolueerde van een ruim, maar eerder saai, uit gras en verharding bestaand schoolterrein, naar een boeiende en afwisselende natuurlijke speel- en leeromgeving met een opmerkelijke diversiteit in materialen, planten, dieren (insecten e.d.) en reliëf. We willen dan ook onze kinderen, tijdens de dagdagelijkse les- en speelmomenten, ruime speel- en leerkansen bieden en  aanzetten tot exploreren, vragen stellen, verwondering opwekken en respect bijbrengen. Tevens willen wij hen begeleiden naar meer beweging door natuurlijke spelvormen zoals klimmen, klauteren, kampen bouwen, … mogelijk te maken. Hiervoor bouwden onze ouders tijdens de zomer van 2020 de "speelheuvel" (zie foto) met subsidies van de "Provincie Limburg".  Als school betrekken wij onze leerlingen bij het onderhoud en het behoud van het domein en de natuur in het algemeen..