Werkgroep Freinet

Als lid van de werkgroep Freinet houd je je bezig met een verdere verdieping in de Freinetwerking van De Mijlpaal. De werkgroep is in 2019 opgericht en komt gemiddeld één keer per maand samen. Onderwerpen die bij onze samenkomsten besproken worden zijn onder meer:

- Enquête Freinet en ouderparticipatie
- Website structuur en inhoud
- Opvolging inspectierapportage
- Hoe we als ouder mee school kunnen maken
- Brochure Ouderparticipatie
- Starten Pleinouders
- Freinetavond voor ouders organiseren

Kortom als je ook graag een deskundoloog wil worden op het gebied van “Freinet”, meld je dan gerust aan.

Nog wat info over Freinetonderwijs>>>

Werkgroep Freinet | Aanmelden of meer info.