Ouderparticipatie Wij doen mee!!!

Ouders zijn voor De Mijlpaal belangrijke partners om samen school te maken. Samen op zoek gaan naar manieren om onze kinderen te begeleiden naar volwassenheid, naar een mooie toekomst in een alsmaar sneller veranderende samenleving. Leerplannen, leerplandoelen en eindtermen wijzen inhoudelijk de weg en worden door de wetgever bepaald. Maar de wijze waarop we met die inhoud omspringen kan de school grotendeels zelf bepalen. Daarom is het van belang dat ouders zich engageren om samen met het schoolteam aan de weg te bouwen. Is het een aarden weg, een asfalt- of betonweg, een weg van kasseien, het maakt niet uit. Als de weg maar naar hetzelfde doel leidt. Elk kind is uniek, dus zijn onze ouders dat ook. Elke ouder met zijn/haar eigen talenten kan een inbreng hebben in onze school en een grote meerwaarde betekenen in het aanleggen van de weg. De school heeft iedereen nodig. Ouders, grootouders, ooms, tantes, vrienden....

Meer weten? In de brochure ouderparticipatie vind je alles over wat je kunt doen.